За проекта

Защо да ПОДАДЕМ СИГНАЛ

Страх, срам, недоверие в институциите и незнание – част от причините, поради които сексуалното насилие често не бива докладвано. Особено, когато то е спрямо деца.

Когато не се докладва, случаите не могат да се разследват и престъпленията нямат наказания. Все едно проблемът не съществува…

Официалната информация, която достига до институциите и статистиката, представлява незначителна част от това, което се случва в действителност.

А как да се справим с нещо, за което знаем толкова малко? Затова е важно да се докладва. Важно е да познаваме реалната ситуация, за да можем да я променим. Всяка информация, всеки докладван случай прави проблема все по-явен, все по-невъзможно да се продължава да се пренебрегва.

Осигуряваме ви анонимност и ви молим да докладвате, ако сте пострадали от такъв вид посегателство или знаете за ваш близък, роднина, приятел, съученик, на когото това се е случило.

Всяка информация предоставена от вас ще бъде важна и полезна. Разчитаме на достоверността й.

Партньори

Партньорски организации осъществяващи проект FIRST