За проекта

Защо да ПОДАМ СИГНАЛ

Страх, срам, недоверие в институциите и незнание са част от причините, поради които сексуалното насилие често не бива докладвано. Особено, когато то е спрямо деца.

Когато не се докладва, случаите не могат да се разследват, престъпленията остават неразкрити и няма наказания за извършителите. Така проблемът остава скрит. А за да се справим като общество с него е важно да говорим открито, без страх. За да пазим децата си и да ги правим силни.

Официалната информация, която достига до институциите и влиза в статистиката, представлява незначителна част от това, което се случва в действителност. А как да се справим с нещо, за което знаем толкова малко?

Затова е важно да се докладва! Важно е да познаваме реалната ситуация, за да можем да я променим. Всяка информация, всеки докладван случай прави проблема по-явен, и е все по-невъзможно да бъде пренебрегван.

Осигуряваме ти анонимност и те молим да докладваш, ако си под 18 г. и си пострадал/а от сексуално насилие, ако си пострадал/а в миналото или знаеш за твой близък, роднина, приятел, съученик, на когото това се е случило, ако знаеш за случай на сексуално насилие над дете.

Всяка информация предоставена от теб ще бъде важна и полезна за да продължим да развиваме този сайт и да се борим срещу това престъпление. Разчитаме на достоверността й.

Партньори

Партньорски организации осъществяващи проект FIRST

Нашите издания

Поредица книжки, предназначени за деца и възрастни (родители и професионалисти), грижещи се за деца в съответната възраст.