За проекта

Проект FIRST

Проект FIRST - Finding, Investigating, Redress and Support/ Откриване, разследване, възстановяване и подкрепа има за цел да повиши докладването на случаите на сексуално насилие над деца, както и да повиши качеството на последващата подкрепа на пострадалите.

Изпълнява се от консорциум с водещ партньор фондация „Право на детство“ и партньори фондация П.У.Л.С., фондация „Джендър алтернативи“, сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“, „Дизайнер България“ EOOD и „Лайтмедия“ ООД. Съ-финансиран е със средства на Европейски съюз по програма „Права, равенство и гражданство“, съгласно договор 810247-FIRST-REC-AG -2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017.

В рамките на проекта е създадена настоящата интернет страница, съдържаща ресурси, подходящи за деца, на възраст 4 до 6 години, 7 до 13 години и юноши до 17г, родители и професионалисти, сформирани са консултантски екипи от адвокати и травма терапевти, които предоставят консултации на деца, пострадали от сексуално насилие или в риск и техните семейства. Консултации се предоставят както дистанционно, така и в няколко населени места – гр. Варна, гр. Кърджали, гр. Перник, гр. Пловдив, гр Русе, гр. София и гр. Сливен.

Всички продукти създадени в рамките на проекта, може да намерите в съответният раздел на тази страница. За да следите събитията и напредъка по проекта, следвайте ни страницата ни в страницата ни във фейсбук.

Партньори

Нашите издания

Поредица книжки, предназначени за деца и възрастни (родители и професионалисти), грижещи се за деца в съответната възраст.