За проекта

РЪКОВОДСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ, РАБОТЕЩИ С ДЕЦА СВИДЕТЕЛИ ИЛИ ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ(НАСОЧЕНО КЪМ ПОДХОДИ ЗА ПСИХОЛОГИЧНА ОЦЕНКА)


РЪКОВОДСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ, РАБОТЕЩИ С ДЕЦА СВИДЕТЕЛИ, В РИСК ИЛИ ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ ЗА РАБОТА С КООРДИНАЦИОННИЯ МЕХАНИЗЪМ


Партньори

Партньорски организации осъществяващи проект FIRST