За проекта

ПРАВА НА ДЕЦАТА: Сексуално насилие над деца

СБОРНИК С ДОКЛАДИ, ПРЕДСТАВЕНИ НА ВТОРА СТУДЕНТСКА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРАВА НА ДЕТЕТО”

Редакторски екип и рецензенти:
доц. Багряна Илиева,
Русенски университет Ангел Кънчев
д-р Антоанета Матеева,
Нов Български Университет
© РУСЕ • 2021
Издава: Фондация “Право на детство” - разпространява се безплатно
ISBN: 978-619-748-08-8

Прочети от тук...

Нашите издания

Поредица книжки, предназначени за деца и възрастни (родители и професионалисти), грижещи се за деца в съответната възраст.