Знаеш за насилие над дете? Подай сигнал!

Знаеш за насилие над дете? Подай сигнал!Какво се случи?
сексуално насилие
обида/нагрубяване
физическо насилие
домашно насилие
психически тормоз
тормоз в училище
друго

Къде се случи?
вкъщи
в училище
на улицата
в заведение
в интернет
на друго място
Кой е пострадал?
аз
някой, когото познавам
непознат
момче
момиче
В кое населено място се случи това?
Област:
Община:
Населено място:
Кога се случи?
днес
тази седмица
този месец
тази година
отдавна


Случвало ли се е преди?
не, за първи път е
да, случвало се е няколко пъти
да, случвало се е много пъти


Кой е извършителят?
родител
брат/сестра
друг роднина
приятел
съученик
учител
непознат
друг
момче/ мъж
момиче/ жена
Искаш ли да ти помогнем?


*ако желаете обратна връзка за подаденият сигнал е нужно да ни предоставите вашите контакти(GDPR info)


Напишете на колко е равен сбора между304*79+/94^739=$45


Можете да се свържете с нас на имейл адрес right@childhood.bg


Нашите издания

Поредица книжки, предназначени за деца и възрастни (родители и професионалисти), грижещи се за деца в съответната възраст.