Подай сигнал за насилие над деца или заяви консултация при нашите специалисти!

Знаеш за насилие над дете? Подай сигнал!

Знаеш за насилие над дете? Подай сигнал!Какво се случи?
сексуално насилие
обида/нагрубяване
физическо насилие
домашно насилие
психически тормоз
тормоз в училище
друго

Къде се случи?
вкъщи
в училище
на улицата
в заведение
в интернет
на друго място
Кой е пострадал?
аз
някой, когото познавам
непознат
момче
момиче
В кое населено място се случи това?
Област:
Община:
Населено място:
Кога се случи?
днес
тази седмица
този месец
тази година
отдавна


Случвало ли се е преди?
не, за първи път е
да, случвало се е няколко пъти
да, случвало се е много пъти


Кой е извършителят?
родител
брат/сестра
друг роднина
приятел
съученик
учител
непознат
друг
момче/ мъж
момиче/ жена
Искаш ли да ти помогнем:


*ако желаете обратна връзка за подаденият сигнал е нужно да ни предоставите вашите контакти(GDPR info)
Можете да се свържете с нас на имейл адрес right@childhood.bg


Партньори

Партньорски организации осъществяващи проект FIRST