Офиси

София

бул. “Янко Сакъзов” №36, ет. 1, ап. 1
тел.: 0887 251 184
dilyana_giteva@yahoo.com

Пловдив

ул. “Райко Даскалов” №53, ет. 2, офис. 19А
тел.: 0887 251 184
office@genderalternatives.org

Варна

Офис 1
ул. “Генерал Цимерман” №33
тел.: 0899 680 851 / 0885 243 422

Офис 2
ул. “Мур”
тел.: 0885 220 499

Русе

ул. “Муткурова” №37
тел.: 0887 720 120

Перник

ул. “Средец” №2
тел.: 076 60 10 10 / 076 60 33 60

Сливен

ул. “Никола Кирев” №3, офис 2
тел.: 0887 749 785
ml_yovchev@abv.bg

Кърджали

ул. "Отец Паисий" № 8, бл. 1, ОС на БЧК
тел.: 036 15 88 87

Партньори

Партньорски организации осъществяващи проект FIRST