За какво точно говорим?

Сексуалното насилие е всеки интимен акт извършен спрямо теб против волята ти. 

    Например:

 • Нежелано сексуално докосване на някоя част от тялото ти, облечена или съблечена;
 • Умишлено извършване на сексуална активност в твое присъствие – мастурбация или принуждаване към мастурбация;
 • Целувки на интимни места по тялото, против волята ти;
 • Прекомерна близост до тялото ти;
 • Пренебрегване на чувството ти за срам и настояване да се обличаш или събличаш пред погледа на друг;
 • Когато възрастен споделя пред теб интимния си живот;
 • Настояване на възрастен или родител да спите заедно в едно легло;
 • Когато ти показват порнографски материали (снимки, видеа) против волята ти;
 • Отправяне на обиди или подигравки от сексуално естество;
 • Разголване на части от тялото ти;
 • Неприлична покана към теб и предлагане на „забавления“;
 • Принуждаване за секс чрез физическо насилие;
 • Подигравателно поведение, свързано с външния ти вид или конкретни подигравки, свързани с тялото ти;
 • Втренчени погледи и използване на мимики, които са ти неприятни, намеци със сексуален характер;
 • Когато възрастен, независимо кой е той или тя, те принуждава да участваш в сексуални действия или те насърчава да се включиш в сексуални действия.
 • Ако те принуждават към проституция;
 • Поведения на съученици в училище, като насил- ствени пощипвания, докосване на тялото на места, на които не са ти приятни, т.нар. „натискане“ против волята ти и др.
 • Принуждаване да споделяш свои голи снимки в интернет, или да участваш през интернет (чат или видео връзка) в сексуални действия;
 • Злоупотреба с теб, ако си в безпомощно състоя-ние – след употреба на алкохол или наркотици, неза-висимо дали си ги приел/а по свое желание или по друг начин.

    Важно е да знаеш, че никой няма право да извършва сексуални действия спрямо теб, без твоето съгласие!

    А да си съгласен означава, че ти действително желаеш точно това и не се съгласяваш поради някакъв вид принуда, защото се страхуваш или защото не знаеш как да откажеш или да спреш другия да направи някое от тези неща.