For kids 4-6

Hello!

You probably know that both good and bad things happen in life. This is normal.
Everyone is happy and sometimes sad. Unpleasant things can happen to everyone!

If something bad has happened to you, it does not mean that you are bad! Nor that you are guilty. In fact, things often happen without our intervention.

Whatever happens, however, sharing is always good! When there is an adult next to you who loves you and is ready to hear you, that's great! It is important to share with the person you trust, as well as listen to his/her advice.

Let me tell you the story of the Bunny, who was afraid of the things that have happened....

Read the story of the Bunny.

Order a booklet with the whole story of the Bunny.

Неща, които винаги трябва да споделяш с възрастен, на когото вярваш:

Сподели, ако се случи нещо, което те плаши или притеснява и не знаеш какво да направиш.
Сподели, ако някой ти каже нещо грубо, обидно или нещо, от което се чувстваш неудобно.
Сподели, ако някой иска от теб да запазиш тайна, в която се случва нещо с твоето тяло.
Сподели, ако някой те докосва по начин, който не ти е приятен или докосва интимните части на тялото ти.
Сподели, ако някой прави нещо, от което те боли.
Сподели тайната, от която се чувстваш зле.
Ако не си сигурен дали нещо е добро или лошо – сподели.

Няколко много важни правила, които е добре да помниш и спазваш за да бъдеш в безопасност:

Моето тяло е единствено и само МОЕ! Това е мое право и другите, малки и големи, трябва да го уважават.
Мога да кажа «НЕ» на някого, който иска да наруши това мое право, когато аз не желая това.
Разпознавам чувствата си и знам, че те могат да ми помогнат да взема решение дали да споделя своето тяло и как да съобщавам тези решения на другите.
Казвам «НЕ» на всяко поведение, което предизвиква в мен неспокойствие, страх или чувство на обърканост.
Бягам далече от всеки, който ме кара да се страхувам.
Знам какво е да ме докосват с обич и за всички други докосвания, които не ми харесват и ме унижават, разказвам на доверени мои близки и авторитети.
Има хора – моите родители, полицаи, социални работници, лекари, психолози, учители, които са моя подкрепа и мога винаги да търся тяхната помощ.
Родителите и близките ми хора знаят винаги къде се намирам и с кого.
Не отивам никога на място, което не познавам, и ако нещо ми се случи, да не мога да потърся помощ.
Не следвам никога непознати и не приближавам автомобили с непознати хора.
Търся винаги някого, на когото мога да имам доверие, и който може да ми помогне, примерно учителите ми.
Известно ми е към кого следва да се обърна (напр. да се обадя на тел. 116 111 или 112, от всякъде и безплатно, за да поискам помощ, съвет и подкрепа).

Има неща, които винаги трябва да споделяш с възрастен, на когото вярваш.

Ето някои от тях:
Сподели, ако се случи нещо, което те плаши или притеснява и не знаеш какво да направиш.

Сподели, ако някой ти каже нещо грубо, обидно или нещо, от което се чувстваш неудобно.

Сподели, ако някой иска от теб да запазиш тайна, в която се случва нещо с твоето тяло.

Сподели, ако някой те докосва по начин, който не ти е приятен или докосва интимните части на тялото ти.

Сподели, ако някой прави нещо, от което те боли.

Сподели тайната, от която се чувстваш зле.

Ако не си сигурен дали нещо е добро или лошо – сподели.

А ето и няколко много важни правила, които е добре да помниш и спазваш за да бъдеш в безопасност.

Ето и тях:
Моето тяло е единствено и само МОЕ! Това е мое право и другите, малки и големи, трябва да го уважават.

Мога да кажа «НЕ» на някого, който иска да наруши това мое право, когато аз не желая това.

Разпознавам чувствата си и знам, че те могат да ми помогнат да взема решение дали да споделя своето тяло и как да съобщавам тези решения на другите.

Казвам «НЕ» на всяко поведение, което предизвиква в мен неспокойствие, страх или чувство на обърканост.

Бягам далече от всеки, който ме кара да се страхувам.

Знам какво е да ме докосват с обич и за всички други докосвания, които не ми харесват и ме унижават, разказвам на доверени мои близки и авторитети.

Има хора – моите родители, полицаи, социални работници, лекари, психолози, учители, които са моя подкрепа и мога винаги да търся тяхната помощ.

Родителите и близките ми хора знаят винаги къде се намирам и с кого.

Не отивам никога на място, което не познавам, и ако нещо ми се случи, да не мога да потърся помощ.

Не следвам никога непознати и не приближавам автомобили с непознати хора.

Търся винаги някого, на когото мога да имам доверие, и който може да ми помогне, примерно учителите ми.

Известно ми е към кого следва да се обърна (напр. да се обадя на тел. 116 111 или 112, от всякъде и безплатно, за да поискам помощ, съвет и подкрепа).

OUR PUBLICATIONS

Toolkits designed for children and adults (parents and professionals) caring for children of the corresponding age.