Партньори

Фондация "Право на детство"

Фондация Право на детство е неправителствена организация, чиято главна цел е да постави в центъра на публичното внимание грижата за опазване на правата на децата, като част от защитата на човешките права.


Фондацията "Джендър алтернативи"

Фондацията "Джендър алтернативи" подпомагане изграждането на балансирано гражданско общество в страната чрез реализиране на равни възможности и равно представителство на мъжете и жените и на различните етноси в публичния и частния сектор.


Фондация П.У.Л.С.

Фондация “П.У.Л.С.” е създадена на 07.07.1999 г. в гр. Перник. Инициативата за организация за работа с пострадали от насилие, базирана в Перник, се роди през 1998 г., по време, когато екипът ни се обучаваше в умения за управление на психо-социални услуги в общността и клинични умения за работа с психичната травма.


Младежка инициатива за устойчиво развитие

Сдружението е създадено през 2015 г., негови основни цели са превенция на насилието, трафика на хора, употребата на наркотични вещества, ХИВ/ СПИН и превенция на рисковете в интернет пространството.


"Дизайнер България" ЕООД

Дизайнер България ЕООД е рекламна агенция специализирала се в дигитланите решения за своите клиенти.


"Лайтмедия" ООД

Агенция за реклама и маркетниг в гр. Русе. Лайтмедия ООД е основа през 2008 г. е се утвардила като надежден партньор за управление на реклмани кампании на собствени рекламни съоръжения и партньорска мрежа в цялата страна.