МОбилни приложения

FIRST Kids Protect - Google Play

Когато говорим за деца, които са жертва на насилие, имаме предвид упражнено над тях физическо, емоционално и сексуално насилие, както и тежки форми на неглижиране. Всички форми на насилие, случило се в детството, са пряко свързани и имат разрушителен ефект върху цялостното детско развитие.

Сексуалното насилие над деца е нежелано и недопустимо поведение, спрямо децата, което може да разпознаем в действия като: нежелани докосвания, цинични шеги, показване на порнографски материали, предложение за интимност, принуда за сексуални контакти. Сексуалното насилие над деца се случва скрито и често е трудно разпознаваемо и доказано. То може да бъде упражнено във всяка детска възраст (0 до 18г )и от всеки – родител, роднина или друг, полагащ грижи за детето, комшия или познат на семейството, друго дете, интимен партньор, непознат.

Разпознаването на детето – жертва на сексуално насилие може да отнеме дълго време или да остане неразкрито. Често децата не разбират какво се случва с тях, нямат думи, с които да разкажат, изпитват срам или са подвластни на заплахи, отправени им от насилника. По данни на международно проучване 1 от всеки 3 жертви никога няма да сподели за насилието. В около 80% от случаите насилникът е част от близкото обкръжение на детето. С нашето приложение може да докладвате за случаи на насилие над деца!

Партньори

Партньорски организации осъществяващи проект FIRST